ogłoszenia

Aby otrzymać klasę sportową :
-Klub w którego barwach staruje zawodnik musi być członkiem PZJJ
-Wówczas zawodnik otrzymuje klasę sportową
-Po otrzymaniu klasy sportowej Klub występuje do miasta 
w którym mieszka zawodnik 
lub jest zarejestrowany klub o stypendia
 lub nagrody (w zalezności od miasta )
-Studenci mogą występować o stypendia na swoich uczelniach 
-Za klasy sportowe można otrzymać dodatkowe punkty 
przy rekrutacji na wyższe uczelnie (AWF)


Klasy sportowe 
Klasa sportowa Mistrzowska Międzynarodowa(MM) zazajęcie
 1,2,3 miejsca w kat Senior na MŚ, ME, PE 
. indywidualny ,World Games, Turniejach Międzynarodowych Kat A
 zaliczanych do ChallageCup .  
Klasa sportowa Mistrzowska (M) - za zajęcie: 1,2 miejsca wkat. 
Senior podczas MP i PP *
 1 miejsca w kat. Junior podczas MP *1,2,3 miejsca na 
Turniejach Międzynarodowych Kat B Seniorów 
 1,2,3miejsca na Turniejach Międzynarodowych Kat A Juniorów * 
Klasa sportowaI . za zajęcie : 5-7 miejsca na MŚ,ME, PE ,
 Turniejach Międzyn. Kat ASeniorów *
 3 -5 miejsca w kat. Senior na MP, PP Seniorów *
 1,2,3miejsce OTK Seniorów, * 
1,2,3 miejsce na Turniejach Międzyn. KAT BJuniorów * 
2-3 miejsca w kat. Junior podczas MP Kategorie wiekowe *
Seniorzy 21 lat i więcej * Młodzieżowcy 18, 19, 20 lat * 
Juniorzy 15,16, 17 lat
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.